Dijital Değişim Tetikçileri

Dijital Değişim Tetikçileri

Dijital DeğişimGünümüzde fiziksel ve dijital sistemler arasındaki ayrım giderek bulanıklaşıyor. İnternet, sensörler ve bulut temelli analiz sistemleri sayesinde gaz türbinleri, jet motorları, lokomotifler ve tıbbi cihazlar, birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurabiliyor. Bu makinelerin ürettiği verilerin yorumlanması ise çok daha verimli bir üretim ortamı doğuruyor.

Otomasyon, endüstriyel nesnelerin interneti, yapay zekâ ve robot teknolojileri, üretim yöntemlerinin yanı sıra çalışma şekillerini de değiştiriyor. Bu süreçte şirketlerle birlikte çalışanlar da dönüşüm geçiriyor, yeni beceriler ediniyor, yeni çalışma şekilleri benimsiyor.

Bu dönüşüm şirketler açısından bir tercih olmaktan çok zorunluluğa dönüşmüş durumda. Artık imalat sektörü de dâhil olmak üzere tüm şirketler, aynı zamanda bir teknoloji şirketi konumunda. Bu dönüşümü gerçekleştiremeyenler ise rekabette geri kalmaya mahkûm.

Dijital Değişimi tetikleyen 3 temel etken:

  1. Endüstriyel İnternet
  2. Akıllı Fabrikalar
  3. Küresel Akıl

Bunlardan ilki endüstriyel internet. İnternet, sensörler ve bulut temelli analiz sistemleri sayesinde gaz türbinleri, jet motorları, lokomotifler ve tıbbi cihazlar, birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurabiliyor. Bu makinelerin ürettiği verilerin yorumlanması ise çok daha verimli bir üretim ortamı doğuruyor.

İkinci etken, tasarım, mühendislik, üretim, tedarik, lojistik ve satış sonrası hizmet süreçlerinin akıllı bir bütün oluşturmasıyla ortaya çıkan akıllı fabrikalar ve yepyeni ürünleri yepyeni şekillerde üretmeye olanak veren katmanlı imalat gibi teknolojiler.

Üçüncü etken ise küresel etkin akıl oluşumu. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler insanların üretim süreçlerinde oynadığı rolü radikal bir şekilde değiştirdi. Otomasyon, robot teknolojileri ve yapay zekâ makinelerin birçok işi insanlardan daha hızlı ve daha iyi yapmasını sağladı. Kısa vadede insanların işsiz kalması gibi riskli bir durum gibi görünse de, aslında insanların makinelere oranla avantajlı olduğu yaratıcılık, girişimcilik ve iletişim becerisi gibi yetkinliklerin değerini daha da artırdı.

Herkesin teknolojiye yatırım yaptığı iş dünyasında fark yaratacak olan etken iş gücünün yeni dünyaya adapte olmasını sağlayacak yatırımlar olacak. Çünkü teknoloji ve otomasyon ne kadar gelişirse gelişsin, dijital devrimin merkezinde insanlar yer alacak. Bu nedenle “önce insan” yaklaşımını benimseyenler kazançlı çıkacak. Çalışanların ihtiyaçlarına çözüm getiren şirketler her açıdan avantajlı olacak. Mutlu çalışanlar çok daha verimli olacak ve verimli iş sonuçları çıkmasına en iyi ortamı oluşturacaklar.

Dijital DeğişimRaporda geçtiği şekilde İngilizce olarak da paylaşmak isterim:
The Future of Work is being shaped by a profound transformation, driven by the meshing of the digital and the physical world, the emergence of new design and production techniques, and a seismic shift in the role that human beings play in the production process. Most of these changes have been underway for some time, but they are now gaining speed and scale in a way that will rapidly change the face of industry as we know it.”

Dijital Değişim

Nurşen Yılmaz Erginsoy

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir