Dijital Ustalık

Dijital Ustalık

Dijital UstalıkBugün iş dünyasının en önemli hikayesi Teknoloji, bu kadar basit ve net bir konu. Tabiki, teknoloji gibi başka önemli hikayeler de var dünyada: Bunlar arasında, örneğin 2007-2009 yılları arasında meydana gelen Büyük Resesyon dünya üzerinde sayısız insanın ve şirketin yazgısını değiştirdi. Üstelik etkileri henüz son ermiş değil. Özellikle Küreselleşme ve Offshoring (imalat başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin uzak ülkelere taşınması) gibi etkiler, uzunca bir süredir stratejileri ve örgütlerin yapısını şekillendirmeyi başardı. Bu konuştuklarımız önemli olaylar elbette; Ancak bugün, teknoloji hepsinden önemli konumda çünkü son zamanlarda dijital olan her şeydeki ilerleme, kısıtları ortadan kaldırıyor ve herkesin yaşamını ve işini etkileyen heyecan verici yeni olanaklar açıyor.

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz, dijitalleşme, firmaların iş süreçlerini, iş yapma şekillerini ve bu süreçteki rolleri güncel teknolojilerden ve araçlardan faydalanarak analog ortamlardan dijital ortamlara aktarmaları ve daha fazla verim elde etmeleri anlamına geliyor. Şöyle basitçe örnekler vererek açıklayayım: Bugün nihai müşterilerinin sesini duymak, nabız tutmak istiyorsanız, sosyal medya size bu olanağı sağlıyor. Ya da bir şirkete ait bütün çalışanlar hangi zamanda nerede olurlarsa olsunlar, erişilebilir ve iş-verimliliği olmasını istiyorsanız mobil bilişim alanındaki dijital teknolojiler bunu sağlar. Ayrıca, yine sıklıkla örneklerine rastlayabileceğiniz büyük veri teknolojisi sayesinde belli başlı iş alanlarında daha etkili öngörüler, kararlar, mantık yürütme yapabilirsiniz. Dolayısıyla, baştan aşağıya yeni örgüt yapıları, iş süreçleri ve müşteri önermeleri ortaya koymak ve zamanla koşullar değiştikçe oldukça hızlı şekilde değişikliğe gidebilmek, değişikliğe adapte olabilmek istiyorsanız, bu mümkün! Bu gibi sürekli gelişim sağlayan firmalar, başarılarını etkin teknoloji kullanımı ve dijital süreç entegrasyonları ile sağladılar.

Daha önce sosyal medya içeriklerimde paylaşmıştım, Leading Digital (Dönüşüm için Teknolojiyi Kullanmak) isimli kitabını – Dijital dönüşüm ve teknoloji yönetimi alanında yazılmış bir kitap-. Bu alanda araştıran veya çalışan kişilere, özellikle okumalarını tavsiye ederim. Burada bahsedilen ‘Dijital Ustaları’, Leading Digital kitabının oluşmasında önemli rol oynayan bir araştırma çalışması sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dünya üzerinde, daha önce bahsettiğim şekilde, farklı sektör ve iş kollarından, farklı şirketlere dayanan araştırmada, görülüyor ki, bu şirketlerden çoğu sosyal medya, mobilite, analiz ve tümleşik cihazlar gibi teknolojilere çoktan yatırım yapmış. Ve fakat, Dijital Ustalar dediğimiz firmalar diğerlerinden çok daha fazla ilerleme kaydetmişler. Onları geri kalan kitleyle karşılaştırdıklarında ustaların dijital etkinlikleri nasıl kavramlaştırdıkları ve yönettikleri görülebiliyor ve bu araştırmayı da kitapta detaylıca görebilirsiniz.

Dijital UstalıkDijital Ustaları iki can alıcı boyutta yetkinleşiyorlar: Bunlar, teknolojinin ne olduğu – ki biz buna dijital yetkinlikler diyoruz- ve diğeri de, değişime nasıl liderlik ettiği – buna da liderlik yetkinlikleri diyoruz-. Bunlar, dijital ustalığın iki çok farklı boyutudur ve her birinin kendine göre bir rolü var. Aynı zamanda, bahsettiğimiz Dijital Ustalık için yol alınması gereken iki boyut olan dijital yetkinlikler ve liderlik yetkinliklerinin herhangi birinde ilerlemek de kendi başına yetersiz kalacaktır.

Dijital Ustaları besleyen can alıcı iki boyutun ne olduğu konusunu biraz detaylandırayım. Dijital Yetkinlikler tarafında Dijital Ustaları, dijital olanaklar için nerede, nasıl yatırım yapılacağını biliyorlar. Neden ve sonuç açısından yatırımın büyüklüğü önemli değildir çünkü onlar teknolojiyi iş yapma tarzlarını (müşteri ilişkileri, iç operasyonlar ve hatta iş modelleri gibi) değiştirme yolu olarak görürler. Bu şirketler için sosyal medya, mobilite ve analiz ulaşılacak hedefler değil, müşterilerle yakınlaşma, çalışanları güç ve yetki sahibi kılma ve iç süreçleri dönüştürme araçlarıdır.

Dijital Ustalık Liderlik Yetkinlikleri boyutunda ise, Dijital Ustaları için ‘kendini adamış liderlik‘ durumu söz konusu ve bu, öyle ağızlara sakız olabilecek bir basmakalıp söz değil; Teknolojiyi dönüşüme çeviren bir kaldıraçtır. Dijital ustası şirketlerde yöneticiler, dönüşümü güçlü bir yukarıdan aşağıya liderlikle ateşliyorlar. Bunu da yön belirleme, ivme yaratma ve tüm şirketin o doğrultuda ilerlemesini sağlama şeklinde yapıyorlar.

Önümüzdeki on yıl içinde sanayiler, ekonomiler ve muhtemelen tüm toplumlar daha yakın zamanlara kadar ancak bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz, ama şimdi iş dünyasına girerek onu yeni baştan şekillendiren bir teknolojiler sağanağı tarafından dönüşüme uğratılacak. Dijital Ustası olmak zor, ama daha önce hiç böyle bir dönem yaşanmadı. Ne kadar çok beklerseniz, işiniz o kadar zorlaşacak!

Nurşen Yılmaz Erginsoy

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir