Almanya – Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulamaları

Almanya – Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulamaları

Almanya - Endüstri 4.0Almanya – Endüstri 4.0 Eğitim ve Teknik Gezi Programı

Benim de yaklaşık 3 yıl kadar bünyesinde çalıştığım – Norm Holding firmasında Dijital Dönüşüm Projeleri kapsamında farklı şirketlerden, farklı iş kollarında çalışan kişilerle katıldığımız Festo – Stuttgard eğitim ve teknik gezimizden bir paylaşım.

Almanya merkezli bir endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketi olan Festo ‘da geçen günlerimizde, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konularında grup halinde sınıf içi ve teknik gezi şeklinde uygulamalı ve görsel öğrenme şeklinde gerçekleşen eğitim aldık. Örnek uygulamaları ilgili yerleşkelerdeki fabrikalarda, yerlerinde görme fırsatı buldum.

Endüstri 4.0 teknik gezi ve eğitim programı kapsamında, Almanya’da yer alan BMW, Bosch ve Festo fabrikaları ziyaret edilmiş ve örnek uygulamalar yerinde gözlenmiştir. Kısaca örnek uygulamalardan bahsedecek olursam, BMW’nin Münih’deki Smart Automated (akıllı-fabrika) Fabrika’sının, Endüstri 4.0 kapsamındaki en iyi örneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Araçların montaj ve boya işlemleri dahil olmak üzere, üretimin neredeyse bütün aşamalarında robotların kullanıldığını görebilirsiniz. Ayrıca, fabrika içerisinde fiziki olarak hem yatayda hem de (katlar arası) düşeyde bir uygulama planı kurgulanabildiği, süreklilik hiç kesilmeden üretim bantları vasıtasıyla yapıldığı izlenmiştir.

Hamburg’daki Bosch Fabrikası‘nda ise, RFID sistemler ile anlık sarf malzeme ve ürün takibi yapıldığı örnekler arasındadır. Üretim alanlarında co-robotlar sayesinde standart iş yükleri insan kaynağına ihtiyaç duyulmadan gerçekleşmektedir. Özel, kişileştirilmiş ürünlere olan talebin artmasıyla bu taleplere hızla cevap verebilecek olan özellikle müşteri merkezli fabrikalarda kullanılan 3D yazıcılar vasıtasıyla farklı ürün/prototip parça geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Son olarak da, Festo fabrikasından örnek verecek olursam, Stuttgart’taki fabrikalarında tabletler vasıtasıyla fabrikaya ait bütün verilerin akıllıca izlendiği görülmektedir. Yine bu yolla önleyici bakım faaliyetleri kapsamında arıza-bakım standart uygulamaları geliştirilmiştir. Doğru veri oluşturma ve sağlama yoluyla uygun zamanda, uygun teknik servis ekibinin doğru ekipman ile hazır bulunacağı ortam kurgulanmıştır. Ayrıca, büyük veri analiz ve kontrol çalışmaları ile de beslenecek şekilde, önleyici bakım faaliyetleri kapsamında simülasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Şirket bünyesinde oluşturduğumuz Endüstri 4.0 Komitesi çalışmaları kapsamında, Endüstri 4.0 Yol Haritası belirleme, ihtiyaç analizleri çalışmaları yapıldı. Verimlilik, kalite, iş güvenliği, ekonomik büyüme, kolay yönetilebilirlik, müşteri memnuniyeti, maliyet azaltma ve istihdam gücü sürdürülebilirliği gibi konulara bu çalışmalar kapsamında yer verilmektedir. Bu doğrultuda firma, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve öncü firmalar ile işbirliği halinde çalışmalarına devam ediyor.

Norm Haber bünyesinde Endüstri 4.0 ile ilgili hazırladığım bilgilendirici içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Almanya - Endüstri 4.0 Almanya - Endüstri 4.0 Almanya - Endüstri 4.0 Almanya - Endüstri 4.0

Nurşen Yılmaz Erginsoy

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir