Gig Ekonomisi Girişimcilerin Rüyası

Literatürde ‘paylaşım ekonomisi (Sharing Economy – GIG)’ olarak yer eden kavram, iktisadi olarak ‘paylaşım’ sözcüğüne farklı anlamlar yüklemektedir. ‘Paylaşım’ denildiğinde, birbirlerini tanıyan insanlar arasında kar amacı gütmeden yapılan bir sosyal değişim şekli düşünülebilir, yani bir şeyin birlikte kullanımı ya da ortak mülkiyeti demektir. “What’s is Mine is Yours” kitabında (Rachel Botsman ve Roo Rogers) ilk…
Devamı